Sider

2.5.14

steder du sku ta og ta til:
flyndersø hjortholm kongenshus hede grynderup sø

her i onsdags grynderup sø: 410 ha vådområde heraf ca 150 ha sø med lang og bugtende bredzone. området blev afvandet i midten af 1800-tallet som det skete så mange steder. for at få jord. det blev holdt tørt af pumper ejet af tre pumpelag nu pumper pumperne ikke længere vandet arbejder sig tilbage overtager igen som tanker der dæmmes op for. som vil tilbage. som vil tænkes. fordi der er så meget. stadigvæk. og flossede måneder andre steder at have lagt så meget af sig selv rundt omkring.
vådområdet skal genskabes for at begrænse tilledningen af næringsstoffer til limfjorden. man skulle kunne se grågæs bramgæs blisgæs canadagæs
fiskehejrer i vandkanten
lappedykker rørhøg vibe rødben klyde dobbeltbekkasin rørspurv engpiber gul vipstjert
majtræerne blomstrer hvidt
kender svanerne. ellers ikke nogen.

steder du sku ta og vende tilbage til. man kunne bo der.

--- om lidt rejser jeg til sønderjylland